Termin realizacji: marzec 2018r. – październik 2018r.

 

W marcu 2018roku rozpoczęliśmy roboty związane z budową parkingów, dróg dojazdowych i kompleksowym zagospodarowaniem terenu dla kompleksu biurowców zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej, będących własnością Firmy EL12 z Opola. Prace trwały niemalże cały sezon i zostały zakończone w październiku 2018r.

W ramach powierzonego nam zadania wykonaliśmy roboty brukarskie polegające między innymi na ułożeniu nawierzchni dróg i parkingów z kostki betonowej i płyt ażurowych wraz z robotami towarzyszącymi. Ponadto na jednym z parkingów na powierzchni blisko 2 000 m2 ułożyliśmy nawierzchnię z frezu asfaltowego. Wykonaliśmy również zabudowę żelbetowych murów oporowych z elementów prefabrykowanych o wysokości 2,5m, oraz murów oporowych w technologii gambionów.

Ponadto zrekultywowaliśmy obszar o powierzchni prawie 3 000 m2 , który stał się efektownym fragmentem kompleksu biurowego i pełni obecnie funkcję terenów zielonych.