Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Kościuszki w rejonie zespołu basenowego w Katowicach.

Termin realizacji: maj 2018-sierpień 2018r.

 

W ramach zadania, jako Podwykonawca Firmy ROMUS z Katowic wykonaliśmy roboty drogowe na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Kościuszki w rejonie zespołu basenowego w Katowicach"

W ramach inwestycji wykonaliśmy między innymi roboty związane z zabudowaniem 750 mb krawężników betonowych oraz ułożyliśmy 770 m2 nowej nawierzchni chodnika z kształtki betonowej. Ponadto wybudowaliśmy tramwajowy peron przesiadkowy oraz zmodernizowaliśmy przejście dla pieszych pomiędzy nowobudowanym basenem a wejściem do Parku Kościuszki.