Marka LEXBUD istnieje na śląskim rynku drogownictwa nieprzerwanie od 2008 roku. Przez pierwszych 12 lat funkcjonowała jako działalność gospodarcza prowadzona pod Firmą LEXBUD Jarosław Peteja. W tym kształcie zyskała zaufanie zarówno Klientów Instytucjonalnych jak i Prywatnych.

Ugruntowana pozycja i potencjał Firmy skłonił nas do przekształcenia dotychczasowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. I tak latem 2019 roku rozpoczęliśmy proces przekształcania naszej Firmy w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, by w końcu w maju 2020 roku powstała Firma pod nazwą LEXBUD Budownictwo i Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nowopowstała Spółka przejęła 100% aktywów dotychczasowej działalności gospodarczej. Oprócz przejęcia wszystkich jednostek sprzętowych, transportowych, gruntów i nieruchomości należących do Firmy przejęliśmy to co jest dla nas najważniejsze – wysoko wykwalifikowanych Pracowników dotychczasowego Lexbudu.

LEXBUD Budownictwo i Infrastruktura Sp. z o.o. skupia się przede wszystkim na realizowaniu zadań związanych z remontami, modernizacjami i budową dróg i autostrad na terenie całego kraju. Oprócz naszej głównej działalności wykonujemy także wszelkiego rodzaju roboty ziemne z użyciem ciężkich koparek, spycharek i innego sprzętu specjalistycznego. W swojej strukturze mamy również szeroko rozwinięty obszar remontów bieżących nawierzchni dróg i chodników.

Zapraszamy do współpracy!