Termin realizacji: styczeń 2016r. – grudzień 2017r.

 

W sezonach 2016-2017 prowadziliśmy remonty bieżące dróg i chodników w ciągu dróg powiatowych i na fragmentach dróg gminnych w Rudzie Śląskiej. Zdecydowaną większość wykonanych przez nas robót stanowiły roboty bitumiczne. Wykonywaliśmy bardzo zróżnicowane zakresy, od kilkunastometrowych łatek do bardzo skomplikowanych remontów nawierzchni skrzyżowań włącznie. Łączna ilość zabudowanej przez nas MMA wyniosła ponad 5 200 ton. Ponadto w ramach zadania wykonaliśmy roboty brukarskie polegające na kompleksowych remontach chodników – w tym zakresie wymieniliśmy lub zabudowaliśmy blisko 2 km krawężnika oraz ułożyliśmy około 3 200m kw. nawierzchni z kostek betonowych. Pracom tym towarzyszyły również roboty towarzyszące takie jak frezowanie nawierzchni bitumicznych, wykonywanie podbudów czy regulacje urządzeń infrastruktury drogowej.