Termin realizacji: styczeń 2018r. – grudzień 2019r.

 

W sezonach 2018-2019 wykonywaliśmy remonty bieżące dróg i chodników na terenie miasta Ruda Śląska. Prowadziliśmy remonty bieżące w ciągu dróg powiatowych oraz na drogach gminnych w dzielnicach Godula i Halemba. Specyfika robót była zbliżona do zakresów jakie wykonaliśmy w latach ubiegłych. Spośród zleconych nam robót m.in. wbudowaliśmy łącznie ok.  1700  ton warstwy wiążącej z MMA i ułożyliśmy ponad 15000 m2 nawierzchni bitumicznej wykonywanej w technologii SMA. W ramach robót brukarskich ułożyliśmy blisko 1400 m2 nawierzchni z kostek brukowych oraz wbudowaliśmy ponad 400 mb obrzeży betonowych i odpowiednio 850 mb krawężników betonowych. Oprócz zasadniczych robót zleconych nam przez Zamawiającego wykonaliśmy roboty takie jak frezowania nawierzchni bitumicznych, zabudowanie warstw konstrukcyjnych drogi oraz regulacje urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej w pasie drogowym.