Termin realizacji: grudzień 2020 r.

 

W końcówce 2020 r. na zlecenie Tramwajów Śląskich S.A. zrealizowaliśmy roboty związane z budową peronu przystankowego Plac Alfreda w Katowicach.

W ramach zadania wybudowaliśmy nowy peron dla pasażerów wraz z przejściem dla pieszych łączącym przystanki w obrębie Placu Alfreda oraz zaadaptowaliśmy istniejące schody terenowe łącząc je bezkolizyjnie z peronem.