Termin: czerwiec 2023r. - sierpień 2023r.

W okresie od czerwca2023r. do sierpnia 2023r. wykonaliśmy roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni bitumicznej w ciągu jezdni głównej Autostrady A1. W ramach powierzonego nam zadania ułożyliśmy nawierzchnię  w warstwach wiążącej i ścieralnej zarówno w technologii betonu asfaltowego jak i nawierzchni SMA. Robotom bitumicznym towarzyszyły roboty towarzyszące takie jak frezowanie, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, czy regulacje urządzeń na Węzłach Autostrady. Łącznie zabudowaliśmy kilkaset ton MMA i SMA. 

Remonty cząstkowe realizowane w ramach niniejszego zadania obejmowały lokalizacje wskazane przez Zamawiającego na odcinku od węzła z autostradą A4 do granicy państwa, oraz całkowitą wymianę nawierzchni na Węźle Dębieńsko.

Roboty wykonane w ramach kontraktu zostały nam zlecone przez FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie.