Termin realizacji: sierpień 2023- październik 2023

 

" Przedudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego łącznie z pętlą"

 

W okresie od sierpnia 2023 do października 2023 wykonywaliśmy roboty budolwane-  drogowe w ramach powierzonego nam zadania pod nazwą " Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego łącznie z pętlą". Roboty polegały w głównej mierze na frezowaniu i rozbiórkach istniejących warstw bitumicznych oraz zabudowaniu warstw podbudowy bitumicznej, wiążącej i ścieralnej z MMA. Robotom bitumicznym towarzyszyły między innymi roboty brukarskie, wykonanie podbudów kamiennych oraz skropienia nawierzchni.

Łącznie zabudowaliśmy warstwy bitumiczne z MMA (podbudowę bitumiczną, wiążącą oraz ścieralną) na powierzchni blisko 9000m2.